Niniejsza polityka prywatności zabezpiecza prawa użytkowników serwisu dotyczące zbierania i przechowywania danych, jakie użytkownicy świadomie lub nieświadomie pozostawiają podczas korzystania z serwisu.

W ramach świadczonych Usług Usługodawca jest upoważniony do zbierania i przetwarzania danych osobowych niezbędnych do poprawnego świadczenia Usług.

Usługodawca wykorzystuje pliki cookies do identyfikacji Użytkowników oraz optymalizacji korzystania z serwisu podejmij-wyzwanie.pl. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę oraz nieusuwanie ich z dysku komputera.

Usługodawca oświadcza, iż gromadzi informacje o osobach odwiedzających i korzystających z usług Serwisu podejmij-wyzwanie.pl. Informacje te wykorzystywane są wyłącznie na potrzeby swoje oraz partnerów.

Usługodawca zastrzega sobie prawo do sporządzania statystyk zawierających liczbę Użytkowników w celu przedstawiania ich potencjalnym partnerom handlowym.

Na adres email Użytkownika Serwisu podejmij-wyzwanie.pl mogą być wysyłane materiały promocyjne pochodzące od Usługodawcy bądź partnerów z nim współpracujących.

Użytkownikom przysługuje prawo wglądu oraz poprawiania swoich danych osobowych. Na wyraźne żądanie Użytkownik może żądać zaprzestania ich przetwarzania.

Żądanie o zaprzestanie przetwarzania danych osobowych, traktowane jest jako natychmiastową chęć usunięcia konta w serwisie

Usługodawca podejmuje wszelkie działania techniczne mające na celu ochronę danych wprowadzonych do Serwisu podejmij-wyzwanie.pl.